. Etkili İletişim Becerileri ve Beden Dili

yaser-yilmaz-akademi

mersin-psikoterapi-etkili-iletisim

ETKİLİ İLETİŞİM BECERİLERİ ve BEDEN DİLİ EĞİTİMİ

EĞİTİMİN AMACI: Kullandığınız dil ve sözcüklerin bütün davranışlarımızı nasıl programladığını ve bunun da dünya deneyimlerimizi nasıl etkilediğinin farkına varabilmek. Önce kendi iç iletişiminizi sağlayarak, sonra aile, arkadaş ve iş yaşamımızdaki insanlarla iletişim etkinliğimizi önemli ölçüde arttırabilmek..

EĞİTİM İÇERİĞİ : 

İletişim nedir? 
İletişimin genel döngüsü 
İnsanların algı farklılıkları ve buna bağlı tepki farklılıkları 
Etkili iletişime giriş, 
Temsil Sistemleri 
İletişimde beden dilinin önemi: Uyum ve ahenk (Rapport) 
İletişimde bilinçaltı düzeyde tutarlılık 
Kalibrasyon (gözlemle ölçüm becerisi) 
Takım iletişimi ve takım ruhu 
İletişim ve Uyumun Önemi 
Empati 
Dinlemenin Büyüsü / Etkin Dinleme 
İletişimde Geri Bildirimin Önemi